Stanovy GDPR
 • Připojením na server souhlasíte s podmínkami a pravidly!
 • V průběhu hraní na serveru budeme sbírat některá herní data!
 • Hráčská data jsou zabezpečena ve "Vaultu".
 • Každý hráč, a to bez jakékoliv výjimky má právo zažádat o smazání nasbíraných dat.
Ingame pravidla
 • Hráč se musí chovat dle pravidel etiky, vulgarita, agrese atd. se nebude tolerovat...
 • Je přísně zakázáno pokoušet se o jakékoliv narušení stability serveru.
 • Nevhodný skin, nick také není tolerován... (znaky nacismu, sexuality atd.)
 • Zneužívání jakéhokoliv bugu bude trestáno odstraněním všech věcí, které byly získané bugem, v případě vyššího rozsahu ban.
 • Je přísně zakázáno vydávat se za člena Admin-Teamu.
 • Každý hráč má právo na to být vyslechnut a možnost se k dané situaci vyjádřit.
 • Je přísně zakázáno používat hacky, cheaty a módy..
 • Je přísně zakázáno texture packy, které jakýmkoliv způsobem ulehčují hru či pozmění její hratelnost.
Admin Team
 • Hráč má právo podat stížnost na člena Admin-Teamu (pomocí ticket systému)
 • Každý smysluplný ticket je nutno vyřešit, nejlépe do jeho dokonalosti.
 • Admin-Team se výhradně musí řídit dle stanovených pravidel a pravidel, která mu budou poskytnuta při vstupu do Admin-Teamu.
 • Každý člen Admin-Teamu je povinen se při nepřítomnosti nahlásit svému nadřízenému!
Rezidence
 • Každý hráč ručí za své rezidence sám.
 • Neoprávněná manipulace s majetkem jiného hráče je přísně zakázána!
Server & Bug Report
 • Hráč musí nahlásit jakýkoliv bug, který objeví.
 • Nahlášení bugu může být odměněno...
Reklama
 • Reklamní spoty, zprávy, které nejsou spojené s propagací UC serveru nejsou povoleny!
 • Porušení reklamních pravidel může vést ke krátkodobé penalizaci!
Team Speak 3
 • Je přísně zakázané vydávat se za Administrátory, Správce či Majitele serveru!
 • Spamování, urážení nebo otravování uživatelů pomocí poke zprávy, spamování chatu/logu bude trestáno banem.
 • Zakázáno používání nevhodného či urážlivého nicku / avatara / název roomky.
 • Je přísně zakázáno pouštět v roomkách hudbu, používat voice changer či nahrávat rozhovor bez povolení majitele roomky!
 • Hráč se musí chovat dle pravidel etiky, vulgarita, agrese atd. se nebude tolerovat...
 • Jakákoliv forma reklamy bez souhlasu Majitele serveru je zakázaná.
 • Je zakázáno žádání AdminTýmu o jakékoliv práva.
 • AdminTým má právo udělit ban nebo napomenutí při porušení pravidel!
Discord
 • Je přísně zakázané vydávat se za Administrátory, Správce či Majitele serveru!
 • Hráč se musí chovat dle pravidel etiky, vulgarita, agrese atd. se nebude tolerovat...
 • Spamování, urážení nebo otravování uživatelů v chatu bude trestáno banem!
 • Je přísně zakázáno pouštět v roomkách hudbu, používat voice changer či nahrávat rozhovor bez povolení majitele roomky! (Majitelem roomky se v této chvíli bere jako člověk, který tam byl první.)
 • Jakákoliv forma reklamy bez souhlasu Majitele serveru je zakázaná.
 • Je zakázáno žádání AdminTýmu o jakékoliv práva.
 • AdminTým má právo udělit ban nebo napomenutí při porušení pravidel!
 • Zakázáno používání nevhodného či urážlivého nicku.
Užijte si hru!